Overslaan en naar de inhoud gaan

Werk in opdracht

Het reguliere werk van het Erfocentrum wordt mogelijk gemaakt door het Ministerie van VWS en de afdelingen klinische genetica van de academische ziekenhuizen. Daarnaast voeren wij regelmatig voorlichtingsprojecten of –opdrachten uit in opdracht van andere organisaties zoals universiteiten, ziekenhuizen, landelijke (zorg)organisaties, fondsen, patiëntenverenigingen en beroepsverenigingen.

Opdrachtgevers

In projecten die wij uitvoeren voor derden doen wij bijvoorbeeld kwalitatief onderzoek, ontwikkelen wij voorlichtingsmateriaal of vertalen wij medische informatie in begrijpelijke taal (B1-taalniveau). Dit doen we ook bij onderzoeken, zodat de informatie voor respondenten toegankelijk is en resultaten goed geïmplementeerd worden.
Opdrachtgevers/financiers zijn onder meer: Innovatiefonds Zorgverzekeraars, KWF, ZonMw, NFU, Patiëntenfederatie Nederland, RIVM, TNO, Fonds psychische ziekten, Stichting Voorzorg Utrecht, Diabetesfonds, Fonds Nuts Ohra, Harteraad, Nierstichting, UMCG, Amsterdam UMC, College Perinatale Zorg, VSKG, VSB fonds en Stichting Kinderpostzegels Nederland.

    Voorbeelden van projecten en opdrachten

    Meer weten

    Wilt u meer weten of een offerte aanvragen? Neem dan contact op met Jacqueline Pot, directeur van het Erfocentrum (j.potaterfocentrum.nl) of bel 033-3032116.