Overslaan en naar de inhoud gaan

Is diabetes erfelijk?

Diabetes is meestal niet erfelijk. Een paar typen diabetes (o.a. MODY)  zijn echter wel erfelijk. Die krijg je door een afwijking in een gen.

Oorzaken diabetes

Diabetes type 2 en diabetes type 1 komen heel veel voor. Deze typen diabetes hebben meerdere oorzaken. Oorzaken van diabetes type 2 zijn bijvoorbeeld overgewicht en te weinig beweging. Diabetes type 1 kan bijvoorbeeld beginnen na een infectie (verkoudheid of griep). Erfelijke aanleg speelt maar voor een deel mee.

Erfelijke typen van diabetes

Sommige vormen van diabetes zijn wel erfelijk. Deze worden veroorzaakt door een afwijking in een gen. De meest voorkomende erfelijke diabetes is MODY. Of je MODY hebt, is alleen vast te stellen met DNA onderzoek. Heb je MODY diabetes (maturity-onset diabetes of the young), dan is er 50% kans dat je kind dit erft.
Andere erfelijke vormen van diabetes zijn MIDD (maternally inherited diabetes and deafness) en nefrogene diabetes insipidus. Deze vormen komen heel weinig voor. Als een moeder MIDD heeft, heeft haar kind 80% kans om dit ook te krijgen. Nefrogene diabetes insipidus erft op verschillende manieren over.

Behandeling MODY

Als je diabetes hebt, is het belangrijk om te weten of het om een erfelijke vorm gaat. MODY wordt vaak aangezien voor diabetes type 1 of 2. Daardoor krijgen mensen niet altijd de juiste behandeling. Als je weet dat je MODY hebt, kun je de juiste behandeling krijgen.
Als jij een erfelijke vorm van diabetes blijkt te hebben, kan dat ook gevolgen hebben voor je familieleden. Mogelijk hebben zij het ook en kunnen zij het ook doorgeven aan hun kinderen.

Praat met de huisarts

Vraag je je af of jij een erfelijke vorm van diabetes hebt? Bespreek dit dan met de huisarts. Als de huisarts vermoedt dat er sprake kan zijn van een erfelijke vorm van diabetes, zal hij of zij je verwijzen naar de klinisch geneticus

Heb je een vraag? erfolijnaterfocentrum.nl (subject: Vraag, body: Naam%3A%0A%0AMijn%20vraag%20is%3A) (Mail) ons.