Overslaan en naar de inhoud gaan

Next Generation Sequencing (NGS)

Bij veel DNA-onderzoek wordt gebruik gemaakt van sequencen. Door deze nieuwe techniek wordt DNA-onderzoek steeds goedkoper en gaat het steeds sneller. Deze nieuwe en snelle technieken noemen we ‘Next Generation Sequencing’ (NGS). Hiermee kun je het hele DNA te onderzoeken.

Wat is sequencen

Een afwijking in een bepaald gen kan een erfelijke ziekte veroorzaken. Om na te gaan of er een afwijking in het DNA zit, wordt in het laboratorium het DNA van een patiënt onderzocht. Ze halen dat DNA uit de witte bloedcellen in het bloed. Van dit DNA wordt de volgorde van de verschillende bouwstenen bepaald. Dat is jouw eigen, unieke DNA-code. Deze wordt vergeleken met de ‘normale’ code. Het bepalen van de code noemen we ‘sequencen’. Als de DNA code van de patiënt afwijkt van de ‘normale’ code kan dit de oorzaak zijn van een erfelijke ziekte.

Grote delen DNA onderzoek met NGS

Met sequencen kan naar één bepaald gen of naar een aantal genen ('genpanel') gekeken worden. Maar soms wordt naar aandoeningen gezocht waarvan nog niet zo veel bekend is. Of er is niet duidelijk in welk gen het probleem zit. Eerst gebeurde het sequencen altijd gen voor gen. Tegenwoordig is het mogelijk om van heel veel stukken DNA tegelijkertijd de code te bepalen in plaats van gen voor gen. De technieken waarmee dit kan noemen we Next generation sequencing (NGS). Met NGS kan een groter deel van het DNA worden onderzocht.
Als alle bekende genen worden bekeken, heet dat ‘Whole Exome Sequencing' (WES). Zie ook DNA-onderzoek voor een diagnose.
Bij ‘whole genome sequencing’ (WGS) wordt niet alleen naar de bekende genen gekeken, maar ook naar het DNA dat tussen de genen ligt. Dit gebeurt nog vooral voor wetenschappelijk onderzoek.

Onverwachte uitslag

Onderzoek van het hele DNA kan ook informatie opleveren waar je niet naar op zoek was. Dat noemen we 'nevenbevindingen'.

Bekijk deze films over WES of deze Engelse film over whole genome sequencing.

Heb je een vraag? erfolijnaterfocentrum.nl (subject: Vraag, body: Naam%3A%0A%0AMijn%20vraag%20is%3A) (Mail) ons.