Waarom

Rond erfelijkheid komen mensen soms voor ingewikkelde keuzes te staan.

Wil ik me wel laten testen en te weten komen of ik ook ziek word?

Ik wil kinderen, wat kan ik doen nu ik weet dat er een relatief grote kans is dat ons toekomstige kind ernstig ziek is?

Hoe moet ik aan mijn familieleden vertellen dat zij ook risico lopen op mijn ziekte?  

Wij willen mensen ondersteunen in het maken van keuzes rond erfelijkheid, met betrekking tot hun gezondheid en die van hun (eventuele) kinderen. Daarom geven wij voorlichting over erfelijkheid, erfelijke ziektes, erfelijkheid en kinderwens, genetische testen en over allerlei keuzeaspecten daaromheen. 

Nu er steeds meer mogelijk is door de snelle ontwikkelingen binnen de genetica, is ook een belangrijke vraag of we dat allemaal wel moeten willen. Wij ondersteunen met onze voorlichting ook het maatschappelijke debat. Wij hopen dat het algemeen publiek, zorgprofessionals, politici en beleidsmakers zich door onze voorlichting beter een mening kunnen vormen over de mogelijkheden en grenzen binnen de genetica.