Over ons

Het Erfocentrum geeft begrijpelijke, onafhankelijke, op wetenschap gebaseerde voorlichting over erfelijkheid en aanverwante onderwerpen.
Wij geven deze voorlichting aan algemeen publiek, patiënten en cliënten.
Ons voorlichtingsmateriaal wordt ook gebruikt in de praktijken van klinisch genetici, huisartsen en verloskundige hulpverleners.

Wij geven die voorlichting via websites, folders en informatiebladen, filmpjes, tweets, en onze vraagbaak de Erfomail.

Het Erfocentrum is een onafhankelijke non-profitorganisatie. Wij werken samen met overheids- en zorginstellingen, universiteiten, patiëntenverenigingen en medische beroepsgroepen.

Ons werk wordt mogelijk gemaakt door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en de Centra voor Klinische Genetica.
Ook werven wij projectfondsen en inkomsten door opdrachten van derden.